fbpx

Shop

Marketing Strategy

฿12,000.00฿40,000.00

SKU: Marketing_ST
Share This:

ทำให้สินค้าหรือบริการของคุณเป็นที่รู้จัก ลูกค้าเข้าใจ สนใจ เลือกใช้บริการจากคุณ โดยการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจคุณได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มตามกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าใจความต้องการลูกค้า ตอบสนองได้ตรงจุด ยิ่งมีโอกาสได้ใจลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจคุณเติบโตไปได้อย่างดีที่สุด

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด และวางแผนให้ตรงกับแต่ละกลุ่มธุรกิจ จากข้อมูลลูกค้าจริง พร้อมทั้งสร้างคอนเทนต์ที่เป็นสิ่งสนับสนุนให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
ทีมงานคุณภาพเชี่ยวชาญในด้านการวางกลยุทธ์การตลาด การผลิตสื่อคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆมายาวนานและพร้อมพัฒนาเพื่อก้าวทันการตลาดออนไลน์ เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

Additional information

บริการ

Action Plan, Master Plan

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Marketing Strategy”

Your email address will not be published. Required fields are marked *